Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie

      Co to jest?
Sprawozdania jednostki za 2018

Informacja dotyczaca sprawozdania jednostki za 2018r.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra H. Sucharskiego w Kwidzynie informuje, że  realizujac obowiązekwynikający z paragrafu 34 ust. 10 Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 13 wrzesnia 2017r. w sprawie rachunkowosci oraz planów kont dla budzetupanstwa, budzetów jednostek samorzadu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzadowych zakładów budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budżetowych majacych siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1911, ze zmianami) sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Administracji Szkół w Kwidzynie i są dostepne pod adresem https://www.cas-kwidzyn.4bip.pl// w zakładce sprawozdania finansowe 2018.

 

                                                                                                                                                Dyrektor Szkoły   

                                                                                                                                                  Halina Gorka

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 889
Wprowadzony przez: Jerzy Pawluczuk
Data opublikowania: 2019-05-23 13:00:42