Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie

      Co to jest?
Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor

  mgr  Halina  Gorka                                                                                                                          

 

wyższe  mgr

 

 

01.09.2018r.

 

 

1. Kieruje  bieżąca  działalnością  dydaktyczno – wychowawczą  szkoły 
    oraz  reprezentuje ją  
na  zewnątrz.

 

2. Sprawuje  nadzór  pedagogiczny.

 

3. Jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w  szkole  nauczycieli 
    i  pracowników  
nie  będących  nauczycielami.

 

4. Sprawuje  opiekę nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju  
    psychofizycznego.

 

5. Realizuje  uchwały  Rady  Pedagogicznej,  Rady  Szkoły.

 

6. Współdziała  w  wykonaniu  swoich  zadań  z  Radą Pedagogiczną,  Radą  Rodziców 
    i  Samorządem  Uczniowskim.

 

7. Dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  szkoły  i  ponosi 
    odpowiedzialność  
 za  ich  prawidłowe  wykorzystanie.

 

8. Wykonuje  zadania  wynikające z  przepisów  szczególnych.

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 6084
Wprowadzony przez: Jerzy Pawluczuk
Data opublikowania: 2008-03-20 11:34:30
Obowiązuje od: 2008-03-20 11:34:30